21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Soác ♀ ch
Cha Nguyễn Khâm ♂ ch

Mẹ

Võ thị Khâm ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Chí ♂ ch
02 Nguyễn thị ... ♀ ch
03 Nguyễn thị Tham ♀ ch
05 Nguyễn thị Lễ ♀ ch
06 Nguyễn Duẩn ♂ ch
07 Nguyễn Bốn ♂ ch