11
tháng Tám, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Duẩn ♂ ch
Cha Nguyễn Khâm ♂ ch

Mẹ

Võ thị Khâm ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Chí ♂ ch
02 Nguyễn thị ... ♀ ch
03 Nguyễn thị Tham ♀ ch
04 Nguyễn thị Soác ♀ ch
05 Nguyễn thị Lễ ♀ ch
07 Nguyễn Bốn ♂ ch

Vợ 1
Võ thị Đầy ♀ ch


Con
01. Nguyễn thị Duẩn ♀ ch
02. Nguyễn thị Dỉnh ♀ ch
04. Nguyễn Đâu ♂ ch
05. Nguyễn Tý ♂ ch
06. Nguyễn Thê ♂ ch
07. Nguyễn Quê ♂ ch
08. Nguyễn Tân (9 Bổn, Sung) ch