18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Duẩn ♀ ch
Cha Nguyễn Duẩn ♂ ch

Mẹ

Võ thị Đầy ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Dỉnh ♀ ch
04 Nguyễn Đâu ♂ ch
05 Nguyễn Tý ♂ ch
06 Nguyễn Thê ♂ ch
07 Nguyễn Quê ♂ ch
08 Nguyễn Tân (9 Bổn, Sung) ch

Chồng 1
Dương Sâm ♂ ch