11
tháng Chín, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đâu ♂ ch
Cha Nguyễn Duẩn ♂ ch

Mẹ

Võ thị Đầy ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Duẩn ♀ ch
02 Nguyễn thị Dỉnh ♀ ch
05 Nguyễn Tý ♂ ch
06 Nguyễn Thê ♂ ch
07 Nguyễn Quê ♂ ch
08 Nguyễn Tân (9 Bổn, Sung) ch