5
tháng Năm, năm Tân Sửu

Tết Đoan Ngọ

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Cao tổ Nguyễn Hố ♂ ch

Vợ 1
không rõ ♀ ch


Con
01. Nguyễn văn Sửu ♂ ch