21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Cao tổ Nguyễn Hung ♂ ch

Vợ không rõ 

Con
01. không rõ ♂ ch
02. Nguyễn thị Lâu ♀ ch
03. không rõ ♂ ch
04. Nguyễn thị Đoạt ♀ ch
05. Nguyễn Liền ♂ ch
06. Nguyễn văn Mẹo ♂ ch