16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Tưỡng ♂ ch

Vợ 1
Phù thị Tưỡng ♀ ch


Con
02. Nguyễn Khá (Nguyễn văn Đâu) ch
04. Nguyễn Viện ♂ ch
05. Nguyễn Hiên ♂ ch