20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Cân ♂ ch

Vợ 1
Phạm thị Quảng ♀


Con
01. Nguyễn thị Kim Anh (2 Thế)
02. Nguyễn thị Kim Chi ♀
03. Nguyễn thị Kiều Oanh ♀