10
tháng Mười Một, năm Nhâm Dần

Gia phả tộc Nguyễn