25
tháng Sáu, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Dòng họ Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi có 4 phái.

Phái 17 tháng 3

chánh phả486
dâu / rể182
chánh phả (ch)126
dâu / rể (ch)46
tổng cộng840

Phái 11 tháng 3

chánh phả230
dâu / rể71
chánh phả (ch)83
dâu / rể (ch)29
tổng cộng413

Phái 18 tháng 3

chánh phả985
dâu / rể314
chánh phả (ch)149
dâu / rể (ch)52
tổng cộng1500

Phái 29 tháng 3

chánh phả777
dâu / rể246
chánh phả (ch)215
dâu / rể (ch)77
chánh phả (m)2
tổng cộng1317
Và cũng nhờ rất nhiều bà con trong dòng họ hổ trợ việc cung cấp thông tin, nên đến thời điểm này chúng tôi đã ghi chép được 4070 người vào trang gia phả nầy, theo bảng thống kê trên đây.

Đạm Thủy - Đức Minh

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Lâm Hạ - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Văn Hà - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Phước Yên - Quảng Điền

          Thừa Thiên - Huế