21
tháng Tư, năm Nhâm Dần

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Dòng họ Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi có 4 phái.

Phái 17 tháng 3

chánh phả491
dâu / rể184
chánh phả (ch)128
dâu / rể (ch)47
tổng cộng850

Phái 11 tháng 3

chánh phả243
dâu / rể73
chánh phả (ch)84
dâu / rể (ch)29
tổng cộng429

Phái 18 tháng 3

chánh phả989
dâu / rể316
chánh phả (ch)150
dâu / rể (ch)52
tổng cộng1507

Phái 29 tháng 3

chánh phả787
dâu / rể247
chánh phả (ch)217
dâu / rể (ch)79
chánh phả (m)2
tổng cộng1332
Và cũng nhờ rất nhiều bà con trong dòng họ hổ trợ việc cung cấp thông tin, nên đến thời điểm này chúng tôi đã ghi chép được 4118 người vào trang gia phả nầy, theo bảng thống kê trên đây.

Đạm Thủy - Đức Minh

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Lâm Hạ - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Văn Hà - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Phước Yên - Quảng Điền

          Thừa Thiên - Huế