26
tháng Mười, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Dòng họ Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi có 4 phái.

Phái 17 tháng 3

chánh phả488
dâu / rể181
chánh phả (ch)126
dâu / rể (ch)47
tổng cộng842

Phái 11 tháng 3

chánh phả233
dâu / rể71
chánh phả (ch)83
dâu / rể (ch)29
tổng cộng416

Phái 18 tháng 3

chánh phả989
dâu / rể316
chánh phả (ch)149
dâu / rể (ch)52
tổng cộng1506

Phái 29 tháng 3

chánh phả784
dâu / rể246
chánh phả (ch)216
dâu / rể (ch)78
chánh phả (m)2
tổng cộng1326
Và cũng nhờ rất nhiều bà con trong dòng họ hổ trợ việc cung cấp thông tin, nên đến thời điểm này chúng tôi đã ghi chép được 4090 người vào trang gia phả nầy, theo bảng thống kê trên đây.

Đạm Thủy - Đức Minh

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Lâm Hạ - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Văn Hà - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Phước Yên - Quảng Điền

          Thừa Thiên - Huế