9
tháng Chín, năm Canh Tý

Tết Trùng cửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Dòng họ Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi có 4 phái.

Phái 17 tháng 3

chánh phả486
dâu / rể182
chánh phả (ch)124
dâu / rể (ch)45
tổng cộng837

Phái 11 tháng 3

chánh phả226
dâu / rể69
chánh phả (ch)83
dâu / rể (ch)29
tổng cộng407

Phái 18 tháng 3

chánh phả983
dâu / rể311
chánh phả (ch)149
dâu / rể (ch)52
tổng cộng1495

Phái 29 tháng 3

chánh phả756
dâu / rể241
chánh phả (ch)213
dâu / rể (ch)74
chánh phả (m)2
tổng cộng1286
Và cũng nhờ rất nhiều bà con trong dòng họ hổ trợ việc cung cấp thông tin, nên đến thời điểm này chúng tôi đã ghi chép được 4025 người vào trang gia phả nầy, theo bảng thống kê trên đây.

Đạm Thủy - Đức Minh

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Lâm Hạ - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Văn Hà - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Phước Yên - Quảng Điền

          Thừa Thiên - Huế