8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Dòng họ Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi có 4 phái.

Phái 17 tháng 3

chánh phả493
dâu / rể185
chánh phả (ch)128
dâu / rể (ch)50
tổng cộng856

Phái 11 tháng 3

chánh phả245
dâu / rể75
chánh phả (ch)85
dâu / rể (ch)30
tổng cộng435

Phái 18 tháng 3

chánh phả992
dâu / rể320
chánh phả (ch)150
dâu / rể (ch)52
tổng cộng1514

Phái 29 tháng 3

chánh phả791
dâu / rể256
chánh phả (ch)221
dâu / rể (ch)80
chánh phả (m)2
tổng cộng1350
Và cũng nhờ rất nhiều bà con trong dòng họ hổ trợ việc cung cấp thông tin, nên đến thời điểm này chúng tôi đã ghi chép được 4155 người vào trang gia phả nầy, theo bảng thống kê trên đây.

Đạm Thủy - Đức Minh

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Lâm Hạ - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Văn Hà - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Phước Yên - Quảng Điền

          Thừa Thiên - Huế