15
tháng Năm, năm Giáp Thìn

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Dòng họ Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi có 2 phái.

Phía ông ngoại 2Nhãn

chánh phả136
dâu / rể55
chánh phả (ch)19
dâu / rể (ch)13
tổng cộng223

Phía bà Ngoại 2Nhãn

chánh phả18
dâu / rể8
chánh phả (ch)1
tổng cộng27
Và cũng nhờ rất nhiều bà con trong dòng họ hổ trợ việc cung cấp thông tin, nên đến thời điểm này chúng tôi đã ghi chép được 250 người vào trang gia phả nầy, theo bảng thống kê trên đây.

Đạm Thủy - Đức Minh

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Lâm Hạ - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Văn Hà - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Phước Yên - Quảng Điền

          Thừa Thiên - Huế