16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Văn Hà - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Dòng họ Văn Hà - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi có 1 phái.

Phía bà Nội 2Nhãn

Và cũng nhờ rất nhiều bà con trong dòng họ hổ trợ việc cung cấp thông tin, nên đến thời điểm này chúng tôi đã ghi chép được 0 người vào trang gia phả nầy, theo bảng thống kê trên đây.

Đạm Thủy - Đức Minh

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Lâm Hạ - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Văn Hà - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Phước Yên - Quảng Điền

          Thừa Thiên - Huế