21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Dòng họ Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế có 1 phái.

Phía ngoại Khiêm Minh

chánh phả56
dâu / rể22
chánh phả (ch)59
dâu / rể (ch)22
tổng cộng159
Và cũng nhờ rất nhiều bà con trong dòng họ hổ trợ việc cung cấp thông tin, nên đến thời điểm này chúng tôi đã ghi chép được 159 người vào trang gia phả nầy, theo bảng thống kê trên đây.

Đạm Thủy - Đức Minh

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Lâm Hạ - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Văn Hà - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Phước Yên - Quảng Điền

          Thừa Thiên - Huế